• Darmowa przesyłka od 100 zł
 • Darmowy odbiór i zwrot w salonie
 • Możliwość zapłaty w ratach


 
 
 
 
 

Podstawowe informacje


 • Nazwa:

  INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna

 • Adres:

  Cholerzyn 382, 32-060 Liszki

 • NIP:

  676-001-65-53

 • REGON:

  3900187

 • KRS: 0000216182

  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
  Wydz. XII Gospodarczy

 • Nazwa skrócona:

  INTERSPPL

 • Rynek notowań:

  Podstawowy 5 PLUS

 • Przynależność do sektora branżowego:

  Handel detaliczny

 • Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności:

  23 września 2008r.

 • Kapitał zakładowy:

  3 038 070,00 zł

 • Dział Komunikacji i Relacji Inwestorskich:

  Iwona Książek - Kierownik

 • Kontakt dla Akcjonariuszy:

  Telefon: +48 12 44 48 104
                  +48 600 401 271
  e-mail: akcjonariusze@intersport.pl

 • Biuro zarządu:

  Telefon: +48 12 44 48 100
                 +48 12 44 48 103
  e-mail: biuro@intersport.pl

 • Faks:

  +48 12 44 48 000
  +48 12 44 48 102

 
 

Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. wynosi 3.038.070,00 zł i dzieli się na 30.380.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji uprawnia do oddania 36.347.366 głosów - z uwagi na fakt, że akcje imienne uprawniają do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

AkcjonariuszLiczba głosówAkcjonariat według
liczby głosów
Akcjonariat według
liczby akcji
Krzysztof Pieła8 607 89523.68%22.85%
Janusz Pieła3 357 8959.24%11.05%
* OTCF S.A.7 495 00020.62%24.67%
Artur Mikołajko3 168 0548.72%6.31%
Sławomir Gil3 168 0548.72%6.31%
Dorota Radwańska wraz z osobami powiązanymi2 684 9307.39%5.06%
Marcin Bogdani1 820 8725.01%5.99%
Pozostali6 044 66616.62%17.76%

* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 7.499.100 akcji Emitenta, co stanowi 24,68% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 7.499.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,63% ogólnej liczby głosów.

Sprawdź więcej