Siedziba spółki:

INTERSPORT Polska S.A.
Cholerzyn 382, 32-060 LISZKI

Tel. (+4812) 44 48 100, 44 48 103
Fax. (+4812) 44 48 000, 44 48 102

 

NIP 676-001-65-53 , REGON 003900187

KRS 0000216182 - Sąd Rej. dla Krakowa Śródmieścia Wydz. XII Gospodarczy
Kapitał zakładowy - 1 393 333,40 zł

 

Biuro Obsługi Klienta: 0 801 500 502 (z tel. stacjonarnych)*

+48 12 44 48 888 (z tel. komórkowych)
poniedziałek - piątek, godz. 9:00 - 19:00
sobota, godz. 9:00 - 15:00
* koszt połączenia z numerem infolinii równy stawce za rozmowę lokalną

 

Twoja wiadomość

Twoje informacje kontaktowe