POLITYKA CENOWA

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) w sposób samodzielny i w pełni dowolny prowadzi politykę cenową zakupionych towarów - w szczególności nie kieruje się w jakikolwiek sposób otrzymanymi sugerowanymi cennikami detalicznymi od dostawców. Samodzielna polityka cenowa Spółki dotyczy nie tylko cen, ale również wszelkich aspektów ich kształtowania dla klientów - w tym w szczególności warunków sprzedaży towarów, ustalania terminów przecen, wyprzedaży i ich zakresu. Jakakolwiek ingerencja w tą politykę - pomijając fakt, że jest zakazana - nie jest możliwa.