INFO: Polityka prywatności

​​​​​​​Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
w serwisach internetowych Spółki INTERSPORT Polska S.A.


Ochrona prywatności

Spółka INTERSPORT Polska S.A. (zwana dalej "INTERSPORT") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez INTERSPORT (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie jest powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są na użytek INTERSPORT.


Mechanizm cookies

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.


I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.


II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.


III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów.


IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o UżytkownikachKotwica, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie.


V. INTERSPORT przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

1. właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;
3. tworzenia statystyk oglądalności Serwisów, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. zapisaniu danych koszyka w sklepie internetowym INTERSPORT, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie tracić.


VI. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w Serwisach administrowanych przez INTERSPORT.


1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są pliki:

a) „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


2. Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików: 

a) „niezbędne” - pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa - pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” - pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” - pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań. 


VII. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.


VIII. Poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki mogą Państwo w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie).  Niektóre funkcje naszej Witryny mogą jednak nie działać, jeżeli wyłączą Państwo korzystanie z cookies. Nadal istnieje możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies. 

IX. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w cookies, a dotyczących korzystania z Witryny (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Mogą Państwo również zrezygnować ze spersonalizowanych reklam. Instrukcja wyłączenia znajduję się pod tym linkiem https://adssettings.google.pl/anonymous?sig=ACi0TCjs8RYK5J6o6-Yb1hV9iHOqP1gNKHmF0c6O0GzFLVSut9aDTKfWruXXJIqih2WQ33FrqAZL_kjlT4BEJKJ-O9z8YHfu5g0ntN7Ye6I2UdlYJPK2wwI&hl=pl.


X. INTERSPORT informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


XI. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” oraz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/.


XII. W swoich serwisach INTERSPORT korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Cookies są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa z serwisów.


XIII. Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Państwa z serwisów INTERSPORT są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z usługi tej INTERSPORT korzysta na swojej stronie internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że  Państwa adres IP jest na stronie internetowej INTERSPORT skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym podlega anonimizacji. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie INTERSPORT Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej, wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa preferencji oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora Serwisów innych usług związanych z użytkowaniem Serwisów i Internetu.


XIV. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.


XV. Wykorzystanie plików cookies, a także narzędzi Google AdWords oraz Google Analytics pozwoli INTERSPORT – dzięki informacjom, że są Państwo zainteresowani produktami INTERSPORT prezentowanymi w serwisach – skierować do Państwa reklamę dotyczącą produktów INTERSPORT prezentowanych w serwisach także, gdy odwiedzać będą Państwo inne strony internetowe.


Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych przetwarzanych w Serwisach jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki („INTERSPORT”), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 3 038 070,00 zł, NIP 676-001-65-53.


 1. W INTERSPORT powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@intersport.pl


 1. Wszelkie pochodzące od Państwa dane osobowe gromadzone są na dwa sposoby:

1. informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;

2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:

a) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. INTERSPORT zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie analizie ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny.

b) pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyświetlane w treści stron WWW w przypadku odwiedzania konta w E-SKLEPIE lub witrynie E-KARTA.


 1. INTERSPORT przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres E-MAIL, numer telefonu, IP, numer rachunku bankowego.


 1. W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci otrzymywania bonów urodzinowych w ramach programu lojalnościowego, INTERSPORT przetwarza również podaną przez Państwa datę urodzenia na zasadach określonych w Regulaminie Programu lojalnościowego.


 1. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 1.  w celu podjęcia przez INTERSPORT niezbędnych działań związanych z realizacją umowy, w szczególności przetwarzania zamówień i zwrotów, wysyłania SMS-ów lub wiadomości E-MAIL (w zależności od przekazanych nam danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia oraz kontaktu w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia. W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa zawarta z INTERSPORT. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów INTERSPORT, w szczególności:
 1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług INTERSPORT, w tym profilowania,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przez INTERSPORT roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. weryfikacji Użytkownika w celu zapobiegania oszustwom,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, a w szczególności zapobiegania próbom nieautoryzowanego dostępu do informacji,
 5. wysyłania ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług,
 6. uczestnictwa w konkursach organizowanych przez INTERSPORT,
 7. dla celów administracyjnych i statystycznych.

W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez INTERSPORT. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją, na zasadach określonych w pkt. XVI niniejszej Polityki. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie.

 1. w celu prowadzenia działań z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie newsletteru, informacji o promocjach, wyprzedażach, imprezach i konkursach organizowanych przez INTERSPORT – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez nas każdorazowo celu.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 2. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności rozpatrywania reklamacji, a także wystawiania oraz przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi transakcjami – podstawą przetwarzania danych jest wówczas niezbędność ich przetwarzania  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INTERSPORT;


 1. Państwa dane będą przez nas przetwarzane przez następujący okres:
 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z INTERSPORT – przez cały czas trwania tej umowy (w  przypadku uczestnictwa w Programie lojalnościowym – przez cały okres uczestnictwa), a ponadto – w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa – w celu  dochodzenia lub obrony przez INTERSPORT roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia.
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez INTERSPORT, dane będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie  udzielona przez Państwa zgoda, dane będą przez nasz przetwarzane do chwili jej wycofania. Po wycofaniu zgody Państwa dane będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu  dochodzenia lub obrony przez INTERSPORT roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia;
 4. w przypadku, gdy  podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INTERSPORT, dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 1. Państwa dane osobowe podlegają czynności profilowania, polegającej na analizie historii złożonych przez Państwa zamówień oraz przeglądanych przez Państwa produktów  w Serwisach INTERSPORT, a następnie, w oparciu o te informacje,  kierowaniu do Państwa spersonalizowanych ofert naszych produktów lub usług. W przypadku podania daty urodzenia INTERSPORT kieruje do Państwa ponadto oferty specjalnie dostosowane do wieku oraz – za Państwa zgodą – wysyła bony urodzinowe. Profilowanie pozwala nam na oferowanie Państwu produktów lub usług dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań. Podstawą dokonywania czynności profilowania są cele marketingu bezpośredniego oraz wyrażona przez Państwa uprzednio zgoda na otrzymywanie informacji handlowych. INTERSPORT nie będzie jednak podejmował wobec Państwa wiążących decyzji w sposób zautomatyzowany. Wobec czynności profilowania przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnej formie.


 1. Odbiorcami przetwarzanych przez INTERSPORT danych osobowych będą: (1) podmioty przetwarzające dane w imieniu INTERSPORT,  wspierające obsługę zamówień lub reklamacji oraz systemów teleinformatycznych (pełna lista znajduje się poniżej), (2) inni administratorzy przetwarzający Państwa dane osobowe we własnym imieniu , w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych poza UE.
 2. Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Państwa z serwisów INTERSPORT są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w rozdziale „Mechanizm cookies” w pkt. XII-XV.


 1. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, INTERSPORT może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.


 1. W związku z przetwarzaniem danych przez INTERSPORT przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


 1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od potwierdzenia, czy INTERSPORT przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych), planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, źródło pozyskania Państwa danych, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zasadach i konsekwencjach takiego profilowania.


 1. Jeżeli uznają Państwo, że dotyczące Państwa dane przetwarzane przez INTERSPORT są nieprawidłowe, mają Państwo prawo żądania niezwłocznego ich sprostowania. Jeżeli uznają Państwo te dane za niekompletne biorąc pod uwagę cele ich przetwarzania, mogą Państwo żądać ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 


 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i w dowolnej formie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które jest oparte na podstawie uzasadnionych interesów INTERSPORT, w tym wobec profilowania. INTERSPORT przestanie wówczas przetwarzać Państwa dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


 1. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku INTERSPORT zaprzestanie przetwarzania Państwa danych do takich celów. 


 1. Mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. INTERSPORT usunie Państwa dane, jeżeli:
 1. nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. podstawą przetwarzania danych była wyrażona przez Państwa zgoda i zgoda ta została przez Państwa cofnięta, a jednocześnie nie istnieje inna podstawa przetwarzania;
 3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionych interesów INTERSPORT w celach niezbędnych do realizacji tych interesów, w tym profilowania

- chyba że INTERSPORT wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1.   wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 2. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dane nie zostaną jednakże usunięte m.in. w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez INTERSPORT – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.


 1. Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający INTERSPORT sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) INTERSPORT nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie INTERSPORT są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.


 1. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: iodo@intersport.pl. lub telefonicznie dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta (+4812 44 48 888).


 1. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Bezpieczeństwo


I. INTERSPORT dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Wszystkie dane są szyfrowane na drodze między serwerem a komputerem Użytkownika, w tym również formularze.


II. Serwisy INTERSPORT zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. INTERSPORT nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.


Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisach, INTERSPORT zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

​​​​​​​

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Udostępnij:

 Facebook

Komentarze

Dodaj komentarz

* wymagane pola