REGULAMIN PROMOCJI „Stylowe Zakupy -20% na odzież i obuwie (e-sklep)”

1. Organizatorem Promocji jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 3.413.070 zł, NIP 676-001-65-53, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja „Stylowe Zakupy -20% na odzież i obuwie (e-sklep)” (zwana dalej Promocją) obowiązuje od 01.10 do 06.10.2021r., w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem http://www.intersport.pl
3. W Promocji może wziąć udział Klient, który spełni poniższe warunki łącznie:
a. zapozna się z zasadami Promocji określonymi w niniejszym regulaminie;
b. dokona zakupu w terminie trwania Promocji na zasadach ujętych w niniejszym regulaminie.
4. Promocja obejmuje nieprzecenione obuwie i odzież z kategorii running, fitness, trening, piłka nożna, sportstyle. Rabat -20% naliczany jest od cen pierwotnych obowiązujących w dniu zakupu.
5. Promocja polega na obniżeniu wartości wybranych produktów objętych Promocją o rabat -20% po wpisaniu w koszyku kodu: STYLOWE2021
6. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami, bonami i kodami promocyjnymi.
7. Z Promocji wykluczona jest marka ON.
8. Zakup w ramach Promocji nie jest wliczany do dziennych zakupów Uczestnika Programu eKARTA INTERSPORT, czyli nie zostanie od niego wygenerowany bon eKARTA.
9. Zwrot towaru zakupionego w Promocji jest możliwy w ciągu 30 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że towar podlegający zwrotowi nie nosi oznak użytkowania. Zasady zwrotu towaru:
- W przypadku gdy zwrot paragonu, następuje jeszcze podczas trwania Promocji, wówczas Uczestnik Promocji może dokonać ponownie zakupu wybranych produktów na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
- W przypadku gdy zwrot produktów, następuje po zakończeniu okresu Promocji wówczas Uczestnik Promocji może zakupić ponownie jeden lub kilka z nich, ale w cenie obowiązującej w sklepie w dniu ponownego zakupu.
- Po dokonaniu zwrotu, Klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie.
10. Powyższy zapis nie dotyczy zwrotów w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu cywilnego.
11. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Uczestnik Promocji będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Uczestnik promocji nie będący konsumentem może dokonać zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym prowadzonym przez INTERSPORT, na warunkach określonych w pkt. 8 powyżej.
12. W przypadku gdy klient dokonuje zakupu w ramach Promocji w sklepie internetowym prowadzonym przez INTERSPORT pod adresem https://www.intersport.pl to do tej transakcji mają również zastosowanie zapisy regulaminu e-sklepu dostępne na stronie https://www.intersport.pl/regulaminy
13. W przypadku uznanej reklamacji towaru zakupionego w ramach niniejszej Promocji, klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie, posiadaczom eKARTY INTERSPORT różnica od ceny regularnej rekompensowana jest bonem wartościowym eKARTA na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych INTERSPORT Polska S.A.
14. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach INTERSPORT oraz na https://www.intersport.pl do dnia 20.10.2021 roku.
15. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane na adres sklep@intersport.pl---------------------------------------------------------------REGULAMIN PROMOCJI „Stylowe Zakupy -20% na obuwie i odzież (sklepy stacjonarne)”


1. Organizatorem Promocji jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 3.413.070 zł, NIP 676-001-65-53, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja „Stylowe Zakupy -20% na obuwie i odzież (sklepy stacjonarne)” (zwana dalej Promocją) obowiązuje w sklepach stacjonarnych INTERSPORT w Polsce, w godzinach otwarcia danego sklepu w dniach od 01.10 do 06.10.2021r. z wyłączeniem salonów typu Outlet.
3. W Promocji może wziąć udział Klient, który spełni poniższe warunki łącznie:
a. zapozna się z zasadami Promocji określonymi w niniejszym regulaminie;
b. dokona zakupu w terminie trwania Promocji na zasadach ujętych w niniejszym regulaminie.
4. Promocja obejmuje nieprzecenione obuwie i odzież z kategorii running, fitness, trening, piłka nożna, sportstyle. Rabat -20% naliczany jest od cen pierwotnych obowiązujących w dniu zakupu.
5. Z Promocji wykluczona jest marka ON.
6. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami, bonami i kodami promocyjnymi.
7. Zakup w ramach Promocji nie jest wliczany do dziennych zakupów Uczestnika Programu eKARTA INTERSPORT, czyli nie zostanie od niego wygenerowany bon eKARTA.
8. Zwrot towaru zakupionego w Promocji jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że towar podlegający zwrotowi nie nosi oznak użytkowania. Zasady zwrotu towaru:
- W przypadku gdy zwrot paragonu, następuje jeszcze podczas trwania Promocji wówczas Uczestnik Promocji może dokonać ponownie zakupu wybranych produktów na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie;
- W przypadku gdy zwrot produktów, następuje po zakończeniu okresu Promocji wówczas Uczestnik Promocji może zakupić ponownie jeden lub kilka z nich, ale w cenie obowiązującej w sklepie w dniu ponownego zakupu;
- Wymiana produktów równoznaczna jest ze zwrotem paragonu;
- Po dokonaniu zwrotu, Klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie.
9. Powyższy zapis nie dotyczy zwrotów w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu cywilnego.
10. W przypadku uznanej reklamacji towaru zakupionego w ramach niniejszej Promocji, klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie, posiadaczom eKARTY INTERSPORT różnica od ceny regularnej rekompensowana jest bonem wartościowym eKARTA na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych INTERSPORT Polska S.A.
11. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach INTERSPORT oraz na https://www.intersport.pl do dnia 20.10.2021 roku.
12. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane na adres sklep@intersport.pl