• Darmowa dostawa od 100zł
  • Darmowy odbiór i zwrot w salonie
  • Możliwość zapłaty w ratach


REGULAMIN PROMOCJI „BON 25% rabatu na obuwie i odzież- Stylowe Zakupy”

1. Organizatorem promocji jest INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 3.038.070,00 zł, NIP 676-001-65-53, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja „BON 25% rabatu na obuwie i odzież” (zwana dalej Promocją) obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych INTERSPORT w dniach od 27.09.2019 roku do 29.09.2019 roku w godzinach otwarcia.
3. Promocja obowiązuje również w sklepie internetowym prowadzonym przez INTERSPORT Polska S.A. pod adresem https://www.intersport.pl w dniach od 26.09.2019 do 1.10.2019 r.
4. Warunkiem koniecznym do otrzymania rabatu 25% na obuwie i odzież jest:
- w sklepach stacjonarnych okazanie i oddanie kasjerowi bonu rabatowego INTERSPORT opublikowanego w czasopismach Twój Styl lub Show, 
- w sklepie internetowym konieczne jest wpisanie kodu z bonu (styloweW19) w polu „wpisz kod promocyjny” znajdującym się w koszyku przy dokonywaniu zakupu.
5. Promocja obejmuje buty i odzież dostępne w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym.
6. Promocja polega na obniżeniu wartości zakupionego produktu o 25% od ceny pierwotnej. Bon może być wykorzystany jednokrotnie. Bony nie łączą się.
7. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami i przecenami.
8. Promocja nie sumuje się z kartą stałego klienta, czyli zakup nie jest wliczany do dziennego obrotu stałego Klienta, na podstawie, którego generowany jest bon eKARTA. Płatność za produkty zakupione w ramach promocji może być realizowana poprzez bony programu eKARTA INTERSPORT.
9. Płatność za produkty zakupione w ramach promocji nie może być realizowana poprzez inne bony rabatowe wydane przez INTERSPORT Polska S.A. aniżeli bony programu lojalnościowego i karty podarunkowe INTERSPORT.
ZWROT TOWARU
10. Przy zwrocie towaru klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie.
11. Zwrot towaru zakupionego w ramach Promocji jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar podlegający zwrotowi nie nosi oznak użytkowania. Ponadto:
a) Jeżeli zwrot towarów objętych Promocją następuje jeszcze podczas trwania Promocji wówczas Klient może dokonać ponownie zakupu wybranych produktów na zasadach niniejszej promocji.
b) W przypadku zwrotu towarów objętych Promocją po zakończeniu okresu Promocji Klient może zakupić ponownie jeden lub kilka z nich, ale w cenie obowiązującej w sklepie w dniu ponownego zakupu.